Romsdal jordskifterett


Embetsleder: Anne Kari Melbø

Rettslokale: Rettens lokaler

Adresse: Fylkeshuset

Postnummer: 6404

Poststed: Molde

Lagdømme: Frostating jordskiftedømme

Telefon: 70 33 37 50

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jmol

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune(r): 

Molde
Vestnes
Rauma
Nesset
Midsund
Sandøy
Aukra
Fræna
Eide
Averøy
Gjemnes
Kristiansund