Sør-Trøndelag jordskifterett


Embetsleder: Oda Buhaug

Rettslokale: Statens hus, Trondheim

Adresse: Postboks 4730, Torgarden

Postnummer: 7468

Poststed: Trondheim

Lagdømme: Frostating jordskiftedømme

Telefon: 73 49 27 50

Faks: 73 49 27 51

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jtrd

E-post: sor-trondelag.jordskifterett@domstol.no

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune(r): 

Trondheim
Hemne
Snillfjord
Hitra
Frøya
Ørland
Agdenes
Bjugn
Åfjord
Oppdal
Rennebu
Meldal
Orkdal
Røros
Holtålen
Indre Fosen
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Meråker
Stjørdal