Fosen tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Marit Holand

Rettslokale: Rådhusgata 2
7130 Brekstad

Adresse: Postboks 23

Postnummer: 7129

Poststed: Brekstad

Lagdømme: Frostating lagdømme

Telefon: 73 54 26 00

Faks: 73 54 26 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/fosen

E-post: fosen.tingrett@domstol.no

Fylke: Trøndelag

Kommune(r): 

  • Bjugn
  • Frøya
  • Hitra
  • Indre Fosen
  • Osen
  • Roan
  • Ørland
  • Åfjord