Inntrøndelag tingrett


Embetsleder: Ivar K. Iversen

Rettslokale: Strandveien 40, Steinkjer

Adresse: Postboks 2084

Postnummer: 7708

Poststed: Steinkjer

Lagdømme: Frostating lagdømme

Telefon: 74 19 94 00

Faks: 74 19 94 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/inntrondelag

E-post: inntrondelag.tingrett@domstol.no

Fylke: Nord-Trøndelag

Kommune(r): 

  • Frosta
  • Inderøy
  • Levanger
  • Meråker  
  • Namdalseid
  • Snåsa
  • Steinkjer
  • Stjørdal
  • Verdal
  • Verran