Nordmøre tingrett


Embetsleder: Konstituert sorenskriver Fredrik Meringen

Rettslokale: Storgata 43
6508 Kristiansund

Adresse: Postboks 632

Postnummer: 6501

Poststed: Kristiansund

Lagdømme: Frostating lagdømme

Telefon: 71 58 96 00

Faks: 71 58 96 29

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nordmore

E-post: nordmore.tingrett@domstol.no

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune(r): 

 • Aure
 • Averøy
 • Eide
 • Gjemnes
 • Halsa
 • Kristiansund
 • Rindal
 • Smøla
 • Sunndal
 • Surnadal
 • Tingvoll