Sør-Trøndelag tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Leif O. Østerbø

Rettslokale: Munkegata 20
7013 Trondheim

Adresse: Postboks 2317 Torgarden

Postnummer: 7004

Poststed: Trondheim

Lagdømme: Frostating lagdømme

Telefon: 73 54 24 00

Faks: 73 54 25 20

Hjemmeside: http://www.domstol.no/sor-trondelag

E-post: sor-trondelag.tingrett@domstol.no

Fylke: Sør-Trøndelag

Kommune(r): 

 • Agdenes
 • Hemne
 • Holtålen
 • Klæbu
 • Malvik
 • Meldal
 • Melhus
 • Midtre Gauldal
 • Oppdal
 • Orkdal
 • Rennebu
 • Røros
 • Selbu
 • Skaun
 • Snillfjord
 • Trondheim
 • Tydal