Søre Sunnmøre tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Elisabeth Wiik

Rettslokale: Skjervaveien 10
6100 Volda

Adresse: Postboks 85

Postnummer: 6101

Poststed: Volda

Lagdømme: Frostating lagdømme

Telefon: 70 05 44 40

Faks: 70 05 44 41

Hjemmeside: http://www.domstol.no/sore

E-post: sore.sunnmore.tingrett@domstol.no

Fylke: Møre og Romsdal

Kommune(r): 

  • Herøy
  • Sande
  • Vanylven
  • Volda
  • Ørsta