Nordfjord jordskifterett


Embetsleder: Eivind Helleland

Rettslokale: Postvegen 3

Adresse: Postboks 65

Postnummer: 6771

Poststed: Nordfjordeid

Lagdømme: Gulating jordskiftedømme

Telefon: 57 99 13 50

Faks:  57 88 59 81

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jeid

E-post: nordfjord.jordskifterett@domstol.no

Fylke: Sogn og Fjordane

Kommune(r): 

Stryn
Selje
Eid
Gloppen
Vågsøy
Hornindal