Sør-Rogaland jordskifterett


Embetsleder: Trond Berge

Rettslokale: Gartnerveien 4

Adresse: Postboks 2094

Postnummer: 4095

Poststed: Stavanger

Lagdømme: Gulating jordskiftedømme

Telefon: 51 29 73 00

Faks: 51 29 73 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jsta

E-post: sor-rogaland.jordskifterett@domstol.no

Fylke: Rogaland

Kommune(r): 

Finnøy
Hjelmeland
Rennesøy
Strand
Kvitsøy
Randaberg
Sola
Stavanger
Forsand
Sandnes
Klepp
Time
Gjesdal

Bjerkreim
Eigersund