Stavanger tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Helge Bjørnestad

Rettslokale: Bergelandsgata 10
4012 Stavanger

Adresse: Postboks 159, Sentrum

Postnummer: 4001

Poststed: Stavanger

Lagdømme: Gulating lagdømme

Telefon: 51 29 91 00

Faks: 51 59 41 00

Hjemmeside: http://www.domstol.no/stavanger

E-post: stavanger.tingrett@domstol.no

Fylke: Rogaland

Kommune(r): 

  • Stavanger 
  • Randaberg
  • Strand
  • Hjelmeland
  • Finnøy
  • Rennesøy
  • Kvitsøy
  • Sola