Nord-Troms jordskifterett


Embetsleder: Øystein Nilsen

Rettslokale: Strandv 13

Adresse: Postboks 6602 Langnes

Postnummer: 9296

Poststed: Tromsø

Lagdømme: Hålogaland jordskiftedømme

Telefon: 77 58 87 00

Faks: 77 58 87 10

Hjemmeside: http://www.domstol.no/jtrm

E-post: jtrmpost@domstol.no

Fylke: Troms

Kommune(r): 

Kvænangen
Nordreisa
Kåfjord
Storfjord
Målselv
Skjervøy
Karlsøy
Lyngen
Tromsø
Balsfjord
Sørreisa
Berg
Lenvik
Torsken
Tranøy