Alta tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Bjørnar K. Leistad

Rettslokale: Hesteskoen 2,
9510 Alta

Adresse: Postboks 1134

Postnummer: 9504

Poststed: Alta

Lagdømme: Hålogaland lagdømme

Telefon: 78 45 76 70

Faks: 78 45 76 71

Hjemmeside: http://www.domstol.no/alta

E-post: alta.tingrett@domstol.no

Fylke: Finnmark

Kommune(r): 

  • Alta
  • Loppa