Brønnøy tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Rolf Selfors

Rettslokale: Rådhuset, Sivert Nielsens gt. 24

Postnummer: 8905

Poststed: Brønnøysund

Lagdømme: Hålogaland lagdømme

Telefon: 75 43 17 10

Faks: 75 43 17 11

Hjemmeside: http://www.domstol.no/bronnoy

E-post: bronnoy.tingrett@domstol.no

Fylke: Nordland

Kommune(r): 

  • Bindal
  • Brønnøy
  • Sømna
  • Vega
  • Vevelstad