Nord-Troms tingrett


Embetsleder: Sorenskriver Unni Sandbukt

Rettslokale: Fr Nansens plass 17
9008 Tromsø

Adresse: Postboks 2510

Postnummer: 9270

Poststed: Tromsø

Lagdømme: Hålogaland lagdømme

Telefon: 77 60 34 00

Faks: 77 60 34 01

Hjemmeside: http://www.domstol.no/nordtroms

E-post: nord-troms.tingrett@domstol.no

Fylke: Troms

Kommune(r): 

  • Balsfjord
  • Karlsøy
  • Kvænangen
  • Gáivuona suohkan/Kåfjord
  • Lyngen
  • Nordreisa
  • Skjervøy
  • Storfjord
  • Tromsø
  • (Svalbard)