Høyesterett


Embetsleder: Høyesterettsjustitiarius Toril Øie

Rettslokale: Høyesteretts plass 10180 Oslo

Adresse: Postboks 8016 Dep.

Postnummer: 0030

Poststed: Oslo

Lagdømme: Domstoloversikt per lagdømme

Telefon: 22 03 59 00

Faks: 22 33 23 55

Hjemmeside: http://www.hoyesterett.no/

E-post: post@hoyesterett.no