Tilfeldighetsprinsippet

Beslutningen om hvilken dommer som skal behandle en sak, skal gjøres med utgangspunkt i et prinsipp om tilfeldig fordeling. Hovedformålet med tilfeldighetsprinsippet er å hindre at utenforstående kan påvirke valg av dommer i den enkelte sak.