Tvangsgrunnlag

Før tvangsfullbyrdelse kan kreves må man ha tvangsgrunnlag. Tvangsgrunnlagene deles i tre hovedgrupper:
1. Lovbestemte krav som for eksempel arveavgift, kommunale avgifter osv.
2. Krav fastsatt av en domstol.
3. Krav som bygger på avtale eller gjeldsbrev.