Personvern

Portalen domstol.no er en portal for nettstedene jordskifte.no, domstol.no og nettstedene til de alminnelige domstolene (unntaket er www.frostating.no) samt jordskifterettene. I tillegg kommer nettstedene til Tilsynsutvalget for dommere, Innstillingsrådet for dommere og Finnmarkskommisjonen. Alle disse har et selvstendig redaktøransvar for sine sider.

Domstoladministrasjonen (DA) har det redaksjonelle ansvaret for nettstedene domstol.no og jordskifte.no. DA har også ansvar for drift og utvikling av portalen og redaktøransvar for alle fellessider.

Informasjonskapsler (cookies) og Google Analytics

For at vi skal kunne utvikle og forbedre nettstedet brukes statistikkverktøyet Google Analytics (GA). GA er en tjeneste for webanalyse levert av Google Inc. Verktøyet bruker "cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for  å analysere hvordan du som bruker manøvrerer på nettstedet. Vi bruker opplysningene til å eksempelvis lage statistikk over hvilke sider som brukes og ikke, samt hva en besøkende søker etter. GA yter også andre tjenester i knyttet til aktivitet på nettstedet. Statistikken er et viktig for å forbedre nettstedet.

Informasjonen cookien samler om din bruk (herunder din IP-adresse) sendes til Google og lagres på deres servere. Domstol.no har imidlertid et script som fjerner de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen lagres. Analyseverktøyet kan da kun anslå brukerens geografiske plassering, men ikke identifisere hver enkelt bruker. Mottatte opplysninger er uansett underlagt Googles retningslinjer for personvern.

I tillegg benytter vår publiseringsløsning cookies for å håndtere din brukersesjon. Denne slettes når du lukker nettleseren. Vi bruker også et tredjepartsverktøy med cookies for deling av sider på e-post og sosiale medier.

Informasjonskapsler kan avvises og slettes

Du kan avvise bruken av informasjonskapsler på din maskin ved å justere innstillingene på nettleseren. Vær imidlertid oppmerksom på at du da ikke kan bruke all funksjonalitet på nettstedet.

Samtykke

Ved å bruke nettstedene domstol.no eller jordskifte.no samtykker du i at virksomhetene behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som beskrevet ovenfor.

E-post og skjemaer

Alle elektroniske henvendelser hører normalt sett inn under arkivloven med forskrifter og vil omfattes av innsynsretten etter offentlighetsloven. Dette innebærer at e-poster og skjemaer kan bli tilgjengelig for alle som ber om det.

Del/tips-tjenesten

Portalen domstol.no sin Del/tips-tjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Om du benytter send-videre-funksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. Dette går automatisk. 

Når går rettssaken

Dette er en oversikt over når rettsmøter avholdes. Listene kan etter nærmere regler inneholde navn på dommeren, advokater, bistandsadvokat og  parter. Sakene fjernes senest to uker etter at rettsmøtet er avholdt.

Pressetjenester

Journalister med tilgang til pressetjenester har oppgitt navn og epostadresse til Domstoladministrasjonen. Opplysningene lagres kun i administrasjonsverktøyet for nettsidene.
Journalistene får tilgang til:

  • Berammingslister: Dette er en oversikt over når rettsmøter avholdes. Inneholder samme opplysninger som punktet Når går rettssaken (se over). I tillegg er også siktede/tiltaltes navn tilgjengelig for pressen.
  • Rettsavgjørelser og tiltaler: Inneholder navn på parter, tiltalte, advokater, aktor og dommer i saken. I tillegg kan andre typer personopplysninger komme fram som en del av dommen. Alle avgjørelser og tiltaler som er eldre enn tre måneder slettes.