Personvern i domstolene og Domstoladministrasjonen

Siden er under oppdatering og oppdateres fortløpende.

Nedenfor finner du personvernerklæringen til domstolene og Domstoladministrasjonen (DA), og informasjon om og kontaktopplysninger til personvernombudet. Det er også informasjon om hvordan du kan be om (begjære) innsyn i dine personopplysninger og skjema for innsynsbegjæring.

Personvernerklæring og informasjonskapsler

Personvernerklæringen forteller om hvordan domstolene og Domstoladministrasjonen (DA) samler inn og bruker personopplysninger og hvilke informasjonskapsler (cookies) som benyttes på vår nettside. Det finnes også generell informasjon om hvilke rettigheter du har i forbindelse med at dine personopplysninger samles inn.

Personvernombud

Det er utpekt et felles personvernombud for domstolene, Finnmarkskommisjonen, Tilsynsutvalget for dommere (TU) og Innstillingsrådet for dommere (IR) og Domstoladministrasjonen (DA). Personvernombudet kan gi veiledning i spørsmål knyttet til disse organenes behandling av dine personopplysninger.

Innsyn i personopplysninger

Åpenhet om innsamling og bruk av personopplysninger er viktig for oss. Vi ønsker at de som får sine personopplysninger registrert skal kunne vite hvilke opplysninger som samles inn og hva opplysningene brukes til. Her finner du informasjon om rett til innsyn og hvordan du går frem for å begjære innsyn i dine personopplysninger.