Ofte stilte spørsmål

Under finner du oversikt over ofte stilte spørsmål. Hvis fremdeles lurer på noe, kontakt domstolen.

Spørsmål om spesifikke saker må du også henvende deg til domstol om. Det samme gjelder om du opplever feil eller mangler på løsningen. 

Bruk "Ctrl + F" for å søke på siden etter spørsmålet du lurer på.

Jeg vet årstall på bilaget, men ikke dato

Om du har et bilag fra 1989, men du har ikke dagen eller måneden dette bilaget er fra kan du hake av for udatert og skrive inn årstallet først i dokumentttittelfeltet.

Les mer

Hva gjør vi ved advokatbytte i en sak?

Ved advokatskifte er praksis at man melder seg som prosessfullmektig via prosesskriv. Dette kan sendes inn via "Ny sak" og velg "Tilsvar" om man har saksnummeret på saken man skal overta fra en annen advokat. 

Les mer

Feil ved sammenslåing av dokumenter

Det hender man får feil ved sammenslåing av dokumenter, uten at man får en god tilbakemelding om hva som feiler. Dette skjer pga at et eller flere bilag ikke finnes elektronisk i dokumentlista. For å få til å slå sammen dokumentene må man fjerne Ved sammenslåing av dokumenter må man slå sammen alle dokumenter utenom bilagene som ikke finnes elektronsik.

Les mer

Feil ved åpning av bilag

Det hender man får feil ved åpning av bilag, uten at man får en god tilbakemelding om hva som feiler. Dette skjer pga at bilaget ikke finnes elektronisk. Dette er også årsaken til at det feiler å slå sammen dokumenter. Ved sammenslåing av dokumenter må man slå sammen alle dokumenter utenom bilagene som ikke finnes elektronsik.

Les mer

Bejæring om arrest/midlertidig forføyning

Det er mulig å benytte Aktørportalen til begjæring om arrest. Dette gjøres ved å opprette en ny sak fra forsiden i Aktørportalen. Du velger "Opprett ny sak" og må huske å be om at saken skal være skjult. Gjøres dette skal ikke motpart motta varsel om at begjæringen er sendt inn.

Les mer

Felles prosesskriv

Når det skal sendes inn felles prosesskriv må hver enkelt prosessfullmektig sende inn likelydende prosesskriv i Aktørportalen, for at hvert enkelt prosesskriv skal være signert av alle prosessfullmektigene.

Les mer

Jeg finner ikke saken min

Om du ikke finner saken din i Aktørportalen kan det være flere årsaker til det.

Les mer

Varsel prinsipal

Som prinsipal for advokatfullmektiger skal du slippe å motta varsler på sms/e-post når det sendes nye dokumenter i saken. Du mottar kun varsel om du står som prosessfullmektig i saken. Mottar du varsel der du mener du ikke skulle hatt varsel, ta kontakt med domstolen.

Les mer

Flere aktører på Aktørportalen

Aktørportalen skal utvides til flere aktørgrupper. Den første aktørgruppen som vil kunne ta i bruk Aktørportalen etter advokater er meddommere. Videre utvidelse til selvprosederende, sakkyndige og tolker vil komme på et senere tidspunkt.

Les mer

Hvordan sender jeg inn en anke?

En anke sendes inn som et nytt dokument i tingrettssaken i Aktørportalen, det samme gjøres med anketilsvaret. Saken sendes deretter over fra tingretten til lagmannsretten, og lagmannsretten oppretter et nytt saksnummer til lagmannsrettens behandling av saken.

Les mer

Hvordan sender jeg inn et tilsvar?

For å sende inn et tilsvar i Aktørportalen velger du enten "Opprett ny sak" - "Inngi tilsvar" eller du velger å sende inn nytt dokument på saken om du allerede er knyttet til saken i Aktørportalen.

Les mer

Hvordan finner jeg neste rettsmøte?

I Aktørportalen er frister og møter samlet under menypunktet "Frister". Her finnes en oversikt over alle frister og møter du har i domstolene. I tillegg finner du en oversikt over frister og møter på hver enkelt sak ved å klikke deg inn på saken du ønsker mer informasjon om.

Les mer

Hvordan finner jeg dokumentene i saken?

For å finne dokumentene i en sak velger du saken du ønsker å se dokumentene i på saksoversikten din og trykker deg inn på denne. Det første du kommer til da er dokumentlista i saken. Denne dokumentlista ligger sortert etter dokumentnummer, men du kan selv velge hvordan du vil sortere dokumentlista ved å velge pilene på hver enkelt overskrift.

Les mer

Hvordan lager jeg dokumentsamling/utdrag?

I Aktørportalen er det mulig å slå sammen dokumenter fra dokumentlista som det er ønskelig å ha med i et utdrag eller en dokumentsamling til en PDF.

Les mer

Hvordan navngi dokumenter i Aktørportalen?

Dokumenter som sendes inn til domstolen via Aktørportalen skal navngis på følgende format: Bilagsnavn skal starte med dato og deretter gis et beskrivende navn etter følgende mal: [år]-[mnd]-[dag] [Beskrivelse av dokumentet slik det er beskrevet i prosesskrivet], eks: "2015-01-24 Utkast til kjøpekontrakt". Dette for å lette produksjonen av dokumentsamling/faktisk utdrag. Om denne navngivningen følges kan du i Aktørportalen også enkelt sortere dokumentlisten etter bilagsdato.  

Les mer

Hva gjør jeg om Aktørportalen er nede

Om du skal sende inn en sak/et dokument med en frist som utløper samme kveld og Aktørportalen er nede eller innsending feiler, kan du ta kontakt med domstolen ved å f.eks. sende en e-post og forklare situasjonen og legge ved dokumentene som skal sendes inn.

Les mer

Hva er delegat?

I Aktørportalen er det mulig å delegere bort oppgaver til enten en kollega som er advokat eller advokatfullmektig, eller man kan delegere til sekretærer og assistenter.

Les mer

Hvorfor står det "Ukjent part"?

I straffesaker i Aktørportalen får vi dessverre ikke frem navn på partene, og det vil fremstå som "ukjent part" i saksoversikten.

Les mer

Jeg får ikke logget inn i Aktørportalen

Det kan være flere årsaker til at du har problemer med å logge inn i Aktørportalen.

Les mer

Kan jeg bruke Aktørportalen til jordskiftesaker?

Nei, Aktørportalen er kun tilgjengelig for sivile tvistesaker og skjønnssaker, samt salærkrav i straffesaker. Videre utvidelse til flere sakstyper vil komme fra 2020.

Les mer

Hvordan sende inn en stevning?

For å sende inn en stevning via Aktørportalen velger du "Opprett ny sak" på saksforsiden din.

Les mer

Varsel på egne dokumenter

Enkelte melder om at de får varsler på innsending av egne dokumenter i Aktørportalen. Dette gjelder for brukerne som har valgt SMS som kanal. Om du ønsker å fjerne varsler på opplasting av egne dokumenter kan du velge e-post som varslingskanal.

Les mer

Hvorfor er noen av dokumentene på dokumentlista grå?

I Aktørportalen er dokumentene enten markert med fet skrift, normal skrift eller grå skrift.

Les mer

Jeg har sendt inn feil dokument, eller et dokument som inneholder en feil, hva gjør jeg?

Det er ikke mulig å redigere eller slette dokumenter du har lastet opp i Aktørportalen, verken hoveddokument eller bilag. Om du har sendt inn feil dokument eller dokument med feil innhold, bes du ta kontakt med domstolen slik at de kan feilføre dokumentet som er feilsendt eller inneholder feil, og du kan sende inn dokumentene på nytt.

Les mer

Salæroppgave etter medgått tid

Hvordan får jeg byttet fra stykkpris til medgått tid (salærforskriften) på salæroppgaven min?

Les mer

Jeg er advokatfullmektig, men får ikke tilgang til saken min

Advokatfullmektige som ikke får tilgang til saken sin i Aktørportalen bes ta kontakt med domstolen for hjelp. Dette skyldes mest sannsynlig at du ikke er ført inn i saken korrekt med prinsipal. Minner også om at du som advokatfullmektig bør informere domstol om hvem som er din prinsipal. 

Les mer

Hvordan sender jeg inn en sak/et dokument som motparten ikke skal se? (Skjermet sak/dokument)

Jeg ønsker å sende inn en midlertidig forføyning eller arrest, eller et dokument som inneholder konfidensielle opplysninger som motpart ikke skal se. Hvordan løser jeg dette?

Les mer

Jeg har mottatt saksdokument pr post istedenfor i Aktørportalen

Hvorfor mottar jeg til tider dokumenter pr post istedenfor gjennom Aktørportalen?

Les mer

Det er hull i dokumentlista

Hvorfor mangler det dokumenter i dokumentlista mi på Aktørportalen?

Les mer

Hvordan fungerer varsler på nye dokumenter

Jeg har ikke mottatt varsel på nye dokumenter, hva har skjedd?

Les mer

Varsling på gamle dokumenter

Jeg har mottatt varsling på sms eller e-post på gamle dokumenter. Hvorfor?

Les mer

Innspill til forbedring av løsningen

Jeg har et innspill til forbedring av løsningen, hvor gjør jeg av det? 

Les mer

Feilmelding når jeg forsøker å åpne et dokument i Aktørportalen

Om du får feilmeldingen "Det har oppstått en feil, og denne er blitt logget" når du forsøker å åpne et dokument i Aktørportalen ber vi deg forsøke igjen litt senere. Eventuelt kan du forsøke å logge ut og inn eller forsøke i en annen nettleser. 

Les mer

Jeg finner ikke saken min på saksoversikten

Det kan være flere årsaker til at saken din ikke finnes på saksoversikten. 

Les mer

Hvordan får jeg god nok dokumentkvalitet?

God dokumentkvalitet er viktig får å kunne behandle saken videre digitalt, samt for rettssikkerheten. Alle dokumenter som må skannes for innsending til domstolen skal være OCR-behandlet. Dokumenter som finnes elektronisk beholdes elektronisk, f.eks. ved at Word-dokumenter lagres som PDF/A fremfor printes ut for så å skanne inn igjen.

Les mer

Hvordan ser jeg de nye dokumentene mine?

Under fanen "Dokumenter" i den øverste menylinjen finner du en oversikt over alle dokumentene dine på tvers av alle saker. Disse dokumentene er sortert som e-postinnboksen din, de nyeste dokumentene ligger øverst, og de uleste dokumentene har fet skrift og de leste har normal skrifttype.

Les mer

Slå sammen flere dokumenter til en PDF

I Aktørportalen er det mulig å slå sammen flere dokumenter til en PDF, f.eks. når du skal lage utdrag, eller når du ønsker å samle alle dokumentene i saken for å lagre de på egen PC.

Les mer

Kan jeg få varsel på både e-post og sms?

Det er mulig å motta varsel på nye dokumenter på både e-post og sms om man ønsker det. Dette gjøres ved å legge inn både e-post og telefonnummer under kontaktinformasjon under "Min profil" (finnes ved å trykke på navnet ditt øverst til høyre når du er innlogget).

Les mer

Er det behov for signatur på dokumenter som sendes inn i Aktørportalen?

Det er ikke behov for signatur på dokumenter som sendes inn via Aktørportalen da du er autentisert på nivå 4 ved innlogging. Denne autentiseringen bekrefter at innsendingen er gjort av deg. Det betyr at stevning, tilsvar og prosesskriv kan skrives i Word (evt andre skriveprogrammer) og dokumentet lagres direkte som PDF fremfor print, signatur og skann. Dette fører også til bedre dokumentkvalitet.

Les mer

Hvilke domstoler tilbyr Aktørportalen?

Pr i dag tilbyr alle lagmannsrettene, samt de tolv største domtolene Aktørportalen, ved siden av et par andre domstoler. For full, oppdatert oversikt, se menypunktet "Hvem er med?" .

Les mer

Hvordan finner jeg ut om motpartens prosessfullmektig er registrert bruker?

Som prosessfullmektig er man pliktig å sende motpartens prosessfullmektig saksdokumenter direkte, jf. tvisteloven § 12-3 (2). Om motpartens prosessfullmektig er aktørportalbruker slipper man dette, da motpart mottar dokumentene som lastes opp i Aktørportalen. Om motparten ikke er aktørportalbruker må dette sendes på papir, som tidligere. For å finne ut hvem som er registrert bruker trykker du på navnet ditt øverst til høyre når du er innlogget i Aktørportalen. Deretter velger du "Søk etter brukere".

Les mer

Hvem kan bruke Aktørportalen?

Aktørportalen kan benyttes av advokater og advokatfullmektige som skal ha en sak for domstolene. I tillegg kan andre ansatte ved advokatkontor (sekretærer og assistenter) bistå advokatene og advokatfullmektigene i bruken av Aktørportalen.

Les mer

Hva gjør jeg når jeg skal sende inn salærskjema med både stykkpris og medgått tid?

I tilfeller der man skal sende inn salærskjema i en sak med både medgått tid og stykkpris må det dessverre sendes inn to seprate salærskjemaer i Aktørportalen.

Les mer

Hvilke sakstyper kan jeg benytte Aktørportalen til?

Enn så lenge er det mulig å benytte Aktørportalen til tviste- og skjønnssaker i tingretten, som for salær og dokumentinnsyn i straffesaker.  I lagmannsretten er det mulig å benytte Aktørportalen til sakstypene ASD, SKJ, ASK, FØR samt straffesakstypene AST og SAK.

Les mer

Hvor lenge blir en sak liggende i Aktørportalen?

Aktørportalen er ikke et arkiv for advokatene. En sak blir liggende i tre måneder etter at den er avsluttet slik at det er mulig å sende inn salærkrav. 

Les mer

Straffesaker i Aktørportalen

I Aktørportalen er straffesaker tilgjengelig for å kunne sende inn salærkrav. Enn så lenge er det begrensede muligheter i straffesaker. 

Les mer

Utlogget for fort

Enkelte mener at de blir logget ut for raskt i Aktørportalen og ønsker å forlenge denne tiden. Innloggingen er kort pga sikkerheten i løsningen. Dette er dessverre ikke noe vi kan styre, da innloggingstiden er krav fra DIFI for ID-porten. 

Les mer

Jeg får opp saken i Aktørportalen, men mangler dokumenter og saksinfo

Om du har saker i Aktørportalen der innholdet i dokumentlista er tomt og feltet for klient inneholder teksten "Ukjent part" kan det være at du er ført ut av saken av domstolen. Du skal allikevel ha tilgang til saken i tre måneder for å kunne sende inn salærkrav. Om dette er feil, og du fortsatt skulle hatt tilgang til saken kan du ta kontakt med domstolen. Er det enkelte dokumenter som mangler kan det skyldes flere årsaker.

Les mer

Innsending med parter utenfor Norge

For stevning og tilsvar er det obligatorisk i aktørportalen å fylle ut postnummer og poststed. Dette kan være vanskelig i saker der en eller flere av parten ikke har norsk bostedsadresse, da kun firesifret postnummer er mulig å fylle ut. Det lar seg derimot løse da det ikke trenger å være et reelt postnummer.

Les mer

Feil ved innsending, men alle felter valideres ok

Det kan være er en feil i validring feltet for personnummer på saksøkt og saksøker som er årsaken. Det menes her fødselsnummer og ikke personnummer eller fødselsdato. Altså må feltet være tomt eller ha 11 siffer.

Les mer

Kvittering av fokynnede dokumenter

Hvordan skal jeg forholde meg til forkynnede dokumenter og innsending av kvittering?

Les mer

Jeg får beskjed om begrenset tjenestetilbud

Dette betyr at fagsystemet til domstolen er nede, men det er fortsatt mulig å jobbe i portalen..

Les mer

Hva trenger jeg for å logge på Aktørportalen?

For å  logge inn i Aktørportalen trenger du en pc med nyere nettleser og elektronisk ID på nivå 4.

Les mer