Arv og skifte

illustrasjon arv og skifte.jpg

På disse sidene finner du svar på spørsmål om arvefordeling og ulike former for skifte.

Sidene gir informasjon om de generelle reglene rundt arv og skifte. For veiledning i et konkret arveoppgjør må du kontakte tingretten i kommunen der avdøde bodde.