"Med digitalisering og nye arbeidsmåter kan vi forenkle og forbedre rettsprosessen"

Hvordan lage en digital dokumentsamling ut fra saksdokumentene i Lovisa?
Hvordan ta i bruk av digitale dokumentutdrag i retten – sivil hovedforhandling?

Siste nytt

 • Demofilmer om å jobbe digitalt

  Se de to første demo-filmene om hvordan jobbe digitalt.

 • Prioritering og utvikling i Aktørportalen

  Nå arbeides det med å prioritere videreutviklingen av Aktørportalen. Det står blant annet klart at den kan bli obligatorisk å bruke i de domstoler som tilbyr løsningen og for de sakstyper og aktører som den er utviklet for.  

 • Satsing i statsbudsjettet

  I statsbudsjettet for 2017 ble Domstoladministrasjonen tildelt midler i tråd med sitt forslag om digitalisering av domstolene. Dette vil være det viktigste tiltaket for å nå regjeringens målsetting om raskere og mer moderne domstoler.

  Satsing i statsbudsjettet
 • Status for digitale arbeidsmåter

  Digitale arbeidsmåter er et av delprosjektene i Digitale domstoler. Det var tema når Frode Støle i Oslo tingrett orienterte på domstolledermøte 16.-17. oktober

  Status for digitale arbeidsmåter