Med digitalisering og nye arbeidsmåter kan vi forenkle og forbedre rettsprosessen

Hva skjer når?

Oppstart prosjekt Digitale domstoler
15.3.
Anbefalinger vedtatt
Pilot dokumentsky
Lansering av chatbot Juster for Aktørportalen
13.6
Workshop med aktører i rettsalen
25.6
Høring ny forskrift meddommerportalen
Endring ELSAM-forskriften
Teknisk løsning for store vedlegg - ESAS
1.8
Digital oversendelse av kontaktinfo. dødsbo
Strukturerte avgjørelser fengslinger - ESAS
System til systemintegrasjon med Advokatsystemer
Aktørportalen åpnes for meddommere
System til systemintegrasjon mot fylkesnemdene
System til systemintegrasjon med namsmannen
1.1.20
Forbedret meddommerportal for kommuner
Elektronisk forkynning
|
Desember 2016
|
Januar 2017
|
Februar 2017
|
Mars 2017
|
April 2017
|
Mai 2017
|
Juni 2017
|
Juli 2017
|
August 2017
|
September 2017
|
Oktober 2017
|
November 2017
|
Desember 2017
|
Januar 2018
|
Februar 2018
|
Mars 2018
|
April 2018
|
Mai 2018
|
Juni 2018
|
Juli 2018
|
August 2018
|
September 2018
|
Oktober 2018
|
November 2018
|
Desember 2018
|
Januar 2019
|
Februar 2019
|
Mars 2019
|
April 2019
|
Mai 2019
|
Juni 2019
|
Juli 2019
|
August 2019
|
September 2019
|
Oktober 2019
|
November 2019
|
Desember 2019
|
Januar 2020
|
Februar 2020
|
Mars 2020
|
April 2020
|
Mai 2020
|
Juni 2020
|
Juli 2020
|
August 2020
|
September 2020
|
Oktober 2020
|
November 2020
|
Desember 2020
|
Januar 2021
|
Februar 2021
|
Mars 2021
|
April 2021
|
Mai 2021
|
Juni 2021