Med digitalisering og nye arbeidsmåter kan vi forenkle og forbedre rettsprosessen

Hva skjer når?

Oppstart prosjekt Digitale domstoler
Pilot dokumentsky
Lansering av chatbot Juster for Aktørportalen
13.6
Workshop med aktører i rettsalen
25.6
Høring ny forskrift meddommerportalen
Teknisk løsning for store vedlegg - ESAS
Strukturerte avgjørelser fengslinger - ESAS
System til systemintegrasjon med Advokatsystemer
Aktørportalen åpnes for meddommere
System til systemintegrasjon mot fylkesnemdene
System til systemintegrasjon med namsmannen
1.1.20
Forbedret meddommerportal for kommuner
Elektronisk forkynning
|
Desember 2016
|
Januar 2017
|
Februar 2017
|
Mars 2017
|
April 2017
|
Mai 2017
|
Juni 2017
|
Juli 2017
|
August 2017
|
September 2017
|
Oktober 2017
|
November 2017
|
Desember 2017
|
Januar 2018
|
Februar 2018
|
Mars 2018
|
April 2018
|
Mai 2018
|
Juni 2018
|
Juli 2018
|
August 2018
|
September 2018
|
Oktober 2018
|
November 2018
|
Desember 2018
|
Januar 2019
|
Februar 2019
|
Mars 2019
|
April 2019
|
Mai 2019
|
Juni 2019
|
Juli 2019
|
August 2019
|
September 2019
|
Oktober 2019
|
November 2019
|
Desember 2019
|
Januar 2020
|
Februar 2020
|
Mars 2020
|
April 2020
|
Mai 2020
|
Juni 2020
|
Juli 2020
|
August 2020
|
September 2020
|
Oktober 2020
|
November 2020
|
Desember 2020
|
Januar 2021
|
Februar 2021
|
Mars 2021
|
April 2021
|
Mai 2021
|
Juni 2021