Dødsfalls- og skiftebehandling

Et første skritt mot en digitalisert dødsfalls- og skiftebehandling er at kontaktinformasjon for dødsbo blir sendt digitalt til Folkeregisteret.  Folkeregisteret tilgjengeliggjør informasjonen for interessenter. Løsningen for dette er på plass fra 31. august.

I 2019 etableres en digital løsning for å søke om skifteattest.  Det opprettes automatisk en oppgave i LOVISA med gjenbruk av strukturert informasjon som finnes på skjemaet.

Det neste skrittet vil være at skifteattest blir levert elektronisk til søker. Planen er at dette skal være på plass i løpet av 2020.

Siste skrittet for fulldigitalisering av dødsfallsbehandling i domstolene er at behandlingen settes automatisk i gang basert på elektronisk melding fra Folkeregister om dødsfall. Det betyr at du som bruker ikke trenger aktivt å søke om skifteattest i forbindelse med dødsfall.