Norway Grants

EØS-midlene Norway grants har rettsoppbyggende arbeid som et programområde. Det innefatter blant annet domstolutvikling i fire land. Domstoladministrasjonen (DA) er Donor Program Partner for disse program i Litauen, Polen og Romania. Samtidig er DA prosjektpartner, hvilket betyr at DA og representanter fra flere domstoler blir brukt som ekspertise i prosjekt i de samme tre land.

Les mer om programmene for domstolutvikling her:

Litauen

Polen

Romania 

Bulgaria