Kontakt oss

Kontaktinformasjon til postmottak, lederne og mediekontakter.

Domstoladministrasjonen

Besøksadresse: Dronningensgate 2, 7011 Trondheim
Postadresse:  Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim
Tlf: 73 56 70 00 

E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no
Internett: www.domstol.no/domstoladministrasjonen

www.twitter.com/domstoladm

www.facebook.com/domstoladministrasjonen

E-post til ansatte

Fornavn.etternavn@domstol.no

Åpningstider

15. mai til 14. september er kl. 08.00 - 15.00.
15. september til 14. mai er kl. 08.00 - 15.45.

Mediekontakter

Fungerende avdelingsdirektør Iwar Arnstad
iwar.arnstad@domstol.no
Tlf: 73 56 70 41 / 900 32 760

Dommernes mediegruppe kan også brukes for bakgrunnsinformasjon og kommentarer.

Ledergruppen

Direktør Sven Marius Urke
Pressebilde

 tlf 73 56 70 10
 sven.marius.urke@domstol.no

Avd.dir. Jann Ola Berget
(økonomi og eiendom)
Pressebilde
 
 tlf 73 56 70 60
 jann.ola.berget@domstol.no

Avd.dir. Kari Berget
(kompetanseutvikling/organisasjon- og personalutvikling)
Pressebilde

 
 tlf 73 56 70 90
 kari.berget@domstol.no

 

 


Avd.dir. Kersti Fjørstad
(serviceutvikling)
Pressebilde

 
 tlf 73 56 70 30
 kersti.fjorstad@domstol.no

Avd.dir. Iwar Arnstad
(kommunikasjonsenheten)
Pressebilde

 tlf 73 56 70 41
 iwar.arnstad@domstol.no

Avd.dir. Solveig Moen
(rettsenheten)
Pressebilde

 tlf 73 56 71 30
 solveig.moen@domstol.no


Avd.dir. Olav Aasen
(IKT-enheten)
Pressebilde
  
 tlf 73 56 70 70
 olav.aasen@domstol.no
 
Alle foto: Cathrine Dillner-Hagen.