Aktuelt

Nyhetsarkiv 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012201120102009 / 2008 / 2007 / 2006

Nytt regelverk for opptak i retten

Et nytt regelverk vil blant annet gjør det mulig for lagmannsretter å spille av opptak fra tingrettens behandling av en rettssak. Det kan for eksempel redusere behovet for enkelte å møte opp gjentatte ganger ved domstolbehandling.

Les mer

Nå er Aktørportalen obligatorisk

Forskrift om obligatorisk bruk av Aktørportalen trer i kraft i dag, 15. september.

Les mer

Færre straffesaker til domstolene

Det kommer inn færre tviste- og straffesaker til domstolene. Dette er en tendens siden 2016 som fortsetter i første halvår 2018. Det viser ny statistikk fra Domstoladministrasjonen.

Les mer

Kom i gang med Aktørportalen

Domstoladministrasjonen har laget to filmer for nye brukere av Aktørportalen. I den ene filmen forteller advokatene Marte Svarstad Brodtkorb og Torstein Bae om fordelene med å benytte Aktørportalen. Det er også laget en veiledningsfilm.

Les mer

Siste nr av Rett på sak er ute

I andre nr av Rett på sak kan du lese om: * En stor meddommerundersøkelse: dømmes vi av likemenn?  * Hvordan domstolene i Tyrkia har blitt et verktøy for regimet: høyaktuell sak om hvordan en dommer måtte rømme fra landet med familien sin

Les mer

Aktørportalen i alle domstoler, og obligatorisk bruk

Det skjer spennende ting i digitaliseringsarbeidet! Forskift om obligatorisk bruk av Aktørportalen vil etter planen tre i kraft 15. september 2018. Domstoladministrasjonen har også besluttet at Aktørportalen skal rulles ut til alle domstoler. Det utarbeides nå en utrullingsplan som legger opp til at alle tingretter og Høyesterett vil tilby Aktørportalen innen utgangen av 2018, og jordskifterettene vil komme på i løpet av 2019.  

Les mer

Strategisk plan "Domstolene 2025"

Styrket uavhengighet, en bruker- og utviklingsorientert konfliktløser, samsvar mellom ressurser og oppgaver samt digitalt rettsliv. Det er fire mål som domstolene skal jobbe med de kommende årene.

Les mer

Høring - forslag til ny forskrift om meddommere

Domstoladministrasjonen har sendt forslag til ny forskrift om fortegnelser over meddommere på høring. Det er åpent for alle å inngi høringsuttalelse innen fristen 25. juni 2018.

Les mer

Årsrapport for domstolene i Norge

I årsrapporten for Norges domstoler 2017 kan du blant annet lese om tiltroen til domstolene, om statistikk og saksavvikling, regnskap, antall ansatte og om sentrale utviklingsprosjekter.  

Les mer

Nedgang i meddomsrettssaker

Antallet meddomsrettssaker som kom inn til tingrettene sank med ti prosent i 2017. Nedgangen i antall saker gjelder også for tvistemål. Men det er store lokale variasjoner. Det viser årsstatistikken for Norges domstoler.

Les mer

Nytt nr av Rett på sak er ute

* Kraftig nedgang i meddomsrettssaker i 2017 * Hvilke digitale løsninger kommer i år? * Mer fokus på brukerne og andre strategier som domstolene må prioritere framover

Les mer