Rett på sak

Rett på sak er et bransjemagasin for domstolene. Det utgis fire ganger i året av Domstoladministrasjonen (DA).

Bladet sendes alle medarbeidere i de alminnelige domstolene, jordskifterettene og DA. Det sendes også til forvaltningen og politiske organer i justissektoren.

Rett på Sak skal

  • sette dagsorden i domstolfaglige spørsmål
  • bidra til faglig utvikling for alle ansatte i domstolene
  • være identitetsbyggende for de som arbeider i og med domstolene

Kontakt oss

Vi setter stor pris på tips, innlegg og andre bidrag.

e–post: redaksjonen@domstol.no

Rett på sak - forside

Telefon: 73 56 70 00

Ansvarlig redaktør:

Iwar Arnstad (iwar.arnstad@domstol.no)

Redaksjonsmedlemmer

Tage Borøchstein (tage.borochstein@domstol.no)

Åste R. Ruud (aaste.ruud@domstol.no)

Siste utgave

Rett på sak nr.4, 2018 (pdf)

Tidligere utgaver

Se mappene under