Samisk veileder

Veilederen (2019) skal sikre at samiske saker behandles på en god måte, både når det gjelder saksbehandling og rettslige avgjørelser.

 

Den skal støtte både domstolene og profesjonelle parter i håndteringen av samiske saker. Veileder i samiske saker (pdf)