Begrenset tjenestetilbud

24. september kl. 20:00-23:00 vil det være begrenset tjenestetilbud i Aktørportalen grunnet arbeid på domstolenes fagsystem.

Endringene i domstolenes fagsystem inneholder mulighet for å skjerme en sak for enkelte parter/aktører. Dvs at når f.eks. begjæring om arrest sendes inn, vil advokat som sender inn få tilgang til saken og dokumentene, men ikke motparten. Tidligere ble disse sakene og dokumentene skjermet for alle parter, og dokumenter måtte sendes på papir eller andre måter.

Senere i høst er det også mulig å skjerme på dokument og bilagsnivå med spesifisering for hvilke parter/aktører. Når dokumenter skjermes i Aktørportalen vil de skjermes også for innsender inntil videre.