Gi innspill

Dette skjemaet skal ikke benyttes ved feil, behov for hjelp eller henvendelser knyttet til saker. Disse henvendelsene skal alltid stilles til domstol der saken føres. Se kontaktinformasjon til domstolene som tilbyr Aktørportalen.

Ved bruk av dette skjemaet kan du komme med ris, ros, innspill eller forslag til endringer og forbedringer på Aktørportalen.

Se oversikt over hva som vil komme på Aktørportalen fremover. 


Navn:
   
Firma
   
Rolle/stilling:
   
E-post:
   
Tilbakemelding/Forslag: