Hvem er med?

Illustrasjonsbilde rettsmøte
Aktørportalen tilbys i stadig flere domstoler. Foto: Svein Brimi

De største domstoler i første instans samt alle lagmannsrettene tilbyr nå Aktørportalen. Utover høsten 2018 vil Aktørportalen også tilbys i alle tingrettene og Høyesterett.

Aktørportalen er obligatorisk å bruke fra den datoen domstolen tar det i bruk.

Når kommer Aktørportalen til mitt lagdømme?

Domstoler som tilbyr Aktørportalen per 6. november

 • Agder lagmannsrett
 • Borgarting lagmannsrett
 • Eidsivating lagmannsrett
 • Gulating lagmannsrett
 • Hålogaland lagmannsrett
 • Frostating lagmannsrett

 • Alstahaug tingrett
 • Alta tingrett
 • Asker og Bærum tingrett
 • Aust-Agder tingrett
 • Aust-Telemark tingrett
 • Bergen tingrett
 • Brønnøy tingrett
 • Dalane tingrett
 • Drammen tingrett
 • Fredrikstad tingrett
 • Gjøvik tingrett
 • Glåmdal tingrett
 • Hammerfest tingrett
 • Hardanger tingrett
 • Haugaland tingrett
 • Hedmarken tingrett
 • Jæren tingrett
 • Kristiansand tingrett
 • Larvik tingrett
 • Lister tingrett
 • Lofoten tingrett
 • Nedre Romerike tingrett
 • Nedre Telemark tingrett
 • Nord-Gudbrandsdal tingrett
 • Nord-Troms tingrett
 • Nord-Østerdal tingrett
 • Nordre Vestfold tingrett
 • Ofoten tingrett
 • Oslo byfogdembete
 • Oslo tingrett
 • Rana tingrett
 • Salten tingrett
 • Sandefjord tingrett
 • Senja tingrett
 • Sis-Finnmarkkudiggegoddi/Indre Finnmark tingrett
 • Sogn og Fjordane tingrett
 • Stavanger tingrett
 • Sunnhordaland tingrett
 • Sunnmøre tingrett
 • Trondenes tingrett
 • Vest-Telemark tingrett
 • Vesterålen tingrett
 • Sør-Gudbrandsdal tingrett
 • Sør-Trøndelag tingrett
 • Sør-Østerdal tingrett
 • Tønsberg tingrett
 • Valdres tingrett
 • Øst-Finnmark tingrett
 • Øvre Romerike tingrett

 

Pulje 4: Frostating lagdømme - 22.11.2018

 • Namdal tingrett, Namsos
 • Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
 • Fosen tingrett, Brekstad
 • Nordmøre tingrett, Kristiansund
 • Romsdal tingrett, Molde
 • Søre Sunnmøre tingrett, Volda 

Pulje 4: Borgarting lagdømme - 22.11.2018

 • Hallingdal tingrett, Nesbyen
 • Kongsberg og Eiker tingrett, Hokksund og Kongsberg
 • Ringerike tingrett, Hønefoss
 • Follo tingrett, Ski
 • Heggen og Frøland tingrett, Mysen
 • Moss tingrett, Moss
 • Sarpsborg tingrett, Sarpsborg
 • Halden tingrett, Halden  

Pulje 5: Høyesterett - 11.12.2018

Jordskifte

Aktørportalen vil rulles ut til jordskifterettene i 2019.