Videreutvikling av Aktørportalen

Nedenfor følger en oversikt over noe av det som vil komme på Aktørportalen fremover.

2018:

 • Mulighet til å se egne saker og dokumenter som er skjermet for motpart (september-november 2018)
  • Du ser saker du har innsyn i, mens aktøren(e)/parten(e) som ikke har innsyn i saken ikke vil se disse sakene (levert i september 2018)
  • Det samme gjelder dokumenter og bilag (kommer oktober/november 2018)

 • Forhindre at sekretærer og assistener foretar prosesshandlinger ved å signere prosesskriv for advokat. I desember 2018/januar 2019 vil det ikke lengre være mulig for delegat som ikker er advoakt eller advokatfullmektig å foreta innsending på vegne av advokat. Disse brukerne må da sende dokumentinnsendingen til godkjenning til advokat som selv må foreta innsendingen med "Signer og send inn". Informasjon vil legges ut når denne endringen kommer.
 • Utrulling av Aktørportalen til alle tingretter (september - desember 2018)

 • Utvikling av Aktørportalen for Høyesterett (desember 2018)
  • Åpne for Høyesterett som instans
  • Mulighet for innsending av salær til Høyesterett med faste satser i straffesaker
  • Bedre oversikt over hvem fristene er til (levert i oktober)

 • Diverse endringer og forbedringer på salærskjema
  • Mulighet til å fjerne innlagte rettsmøter i en operasjon når det er lagt inn flere rettsmøter, og man skal sende inn flere salæroppgaver på samme sak (25. oktober)
  • Gjøre det tydligere at det er mulig å bytte mellom stykkpris og medgått tid (desember)
  • mm

I 2018 jobbes det også med overgang til ny plattform i forbindelse med system-til-system integrasjon mellom advokatenes fagsystemer og domstolenes fagsystem. Dette medfører at det vil være mindre aktivitet i utviklingen av ny funksjonalitet i selve Aktørportalen ut 2018 og første kvartal i 2019.

 

2019:

 • System-til-system integrasjon mellom domstolenes fagsystem og advokatenes fagsysteme (Q1 2019)
 • Utvikling av Aktørportalen for meddommere (Q1-Q2 2019)
 • Mer funksjonalitet også i straffesaker (2019)
  • Innsending av dokumenter til domstolene
  • Mer saksinformasjon (møter, frister)
 • Aktørportalen til jordskifte (2019)
  • Selvprosederende på Aktørportalen

Usikkert, 2019-2023:

 • Forbedringer i saksoversikt for prinsipaler
 • Forbedret saksoversikt med tidslinje og bedre informasjon på forsiden
 • Dokumentsamlingsfunksjonalitet i Aktørportalen (videreutvikling av sammenslåing av dokumenter)
 • Videreutvikling av varslingssenter i Aktørportalen som gir oversikt over hendelser og "oppgaver"
 • Flere sakstyper og aktører (2019-2022)
 • Elektronisk forkynning (2020-2022)
 • Navn på dommer i saken under saksinfo
 • Kontaktinfo saksbehandler under saksinfo
 • Mobiloptimalisering
 • Universell utforming - gjennomgang av løsningen og oppgraderinger
 • Feilhåndtering og feilretting (kontinuerlig)

Har du andre innspill som kan forbedre Aktørportalen? Benytt skjemaet under "Innspill"

Oppdatert 25. oktober 2018