Pressetjenester

illustrasjonsbilde pressetjenester

På pressetjenesten finner du berammingslister, dommer og tiltaler.


Både pålogging og søknad om tilgang skjer via  ID-porten. Begge deler krever derfor elektronisk identifikasjon.Journalister kan søke om tilgang eller logge seg inn via denne siden:

Hva inneholder pressesidene?

- Oversikt over når rettsakene går (berammingslistene) Disse gjelder for samtlige jordskifteretter, tingretter og lagmannsretter. Alle rettsmøter som er berammet vises. De slettes to uker etter oppstart.

- Rettsavgjørelser og tiltaler 
Domstoler med såkalte elektroniske pressemapper publiserer rettsavgjørelser og tiltaler i Presstejenesten. Bruk gjerne saksnummeret fra berammingslisten for å søke.Dokumentene slettes etter tre måneder. NB, Ikke alle domstoler har elektroniske pressemapper, se oversikt. I tillegg publiserer noen kun rettsavgjørelsene, ikke tiltaler.

Kriterier og ansvar

Publisering av opplysninger fra disse sidene skjer under hvert enkelt medieorgans selvstendige redaktøransvar. Misbruk av informasjon kan medføre både at brukeren mister tilgangen og straffeansvar.
Se kriterier for tilgang

Ofte stilte spørsmål finner du svar på her.