Ingvild Mestad

Ingvild Mestad har vært lagdommer i Borgarting lagmannsrett siden 2011.

Kan gi bakgrunn og kommentarer innenfor blant annet materialrett, forretningsjuss/selskapsrett, naturresursforvaltning, personvern, helserett, rettsmekling, politiavhør, vitnepsykologi.

Speaks english.

Mestad har lang erfaring som advokat og partner i Kluge advokatfirma DA, hvor hun arbeidet med generell forretningsjuss, teknologirelatert juss og særlig med immaterialrett og markedsføringsrett. Tidligere arbeidet hun som sekretariatsleder i Samerettsutvalget, utreder/sekretær for Boe-utvalget som vurderte taushetsplikt og personvern i helseregistre, dommerfullmektig i Nedre Romerike tingrett og utreder i Høyesterett. Mestad har hatt diverse offentlige verv og oppdrag innen helse, forskningsetikk, personvern og media. Hun har også hatt en rekke styreverv i  aksjeselskaper, blant annet to aviser. Hun har publisert flere artikler og en bok (medforfatter) innen personvern, immaterialrett og markedsføringsrett. I lagmannsretten har hun siden 2015 særlig arbeidet med rettsmekling i tillegg til den dømmende virksomheten.

Eksempel på saker med Invild Mestad

Om ankemuligheten i straffesaker