Dommernes mediegruppe

Sorenskriver Geir Engebretsen blir intervjuet. Foto: Domstoladministrasjonen

Har du som journalist behov for oppklaringer eller uttalelser i tilknytning til en rettssak eller en dom? Har du generelle spørsmål som berører domstolene? Da kan du prøve å ta kontakt med den domstol eller den dommer som har hatt saken du er interessert i.

Det er også mulig å ta kontakt med Domstoladministrasjonen. En annen mulighet er å kontakte noen av medlemmene i dommernes mediegruppe.

Dommernes mediegruppe består av dommere som spesielt har påtatt seg å være tilgjengelige for journalister som ønsker kontakt med dommere. De kan bistå mediene når det er behov for uttalelser eller forklaringer fra en dommer. Utgangspunktet er et ønske om å bidra til åpenhet og økt kunnskap om domstolene hos allmennheten.
Medlemmene av dommernes mediegruppe uttaler seg ikke på vegne av de norske domstolene, enkeltdomstoler eller andre dommere, men gir kun uttrykk for sine personlige meninger.

Bilder av medlemmene lastes ned gjennom å klikke på de små portrettbildene her under. Mer info om bakgrunn etc. får du hvis du klikker på navnet til dommeren.

Oversikt over medlemmene i dommernes mediegruppe finner du her. (Klikk på navnet for å få mer informasjon, spesialområder og bilde)

Kjetil Gjøen, tingrettsdommer i Sunnmøre tingrett, kjetil.gjoen@domstol.no, 70117764, 90860068

 

Mette Dorthea Trovik, lagdommer i Borgarting lagmannsrett
Mette.Dorthea.Trovik@domstol.no

 

Rune Bård Hansen, lagdommer i
Agder lagmannsrett
rune.bard.hansen@domstol.no
35692100,41318532

 

Anne Grete Larsen Hestnes,
(permisjon til 15.8.19) tingrettsdommer
i Bergen tingrett
Anne.Grete.Larsen.Hestnes@domstol.no
55699827, 5699700

 

Jon Kapelrud, lagdommer i Frostating lagmannsrett, jon.kapelrud@domstol.no 73542489, 90168571

 

Knut Kolloen, tingrettsdommer i
Nedre Telemark tingrett
knut.kolloen@domstol.no
35692000, 97726411

 

Ina Strømstad, tingrettsdommer Oslo tingrett. ina.stromstad@domstol.no 22035377, 90043747.

 

Frank Schmidt, tingrettsdommer i Sunnhordland tingrett Frank.Schmidt@domstol.no
53456075, 41274145,

 

Vidar Stensland, lagdommer i Hålogaland lagmannsrett, vidar.stensland@domstol.no 77660049, 93404446

 

Ragnar Lindefjeld, tingrettsdommer i
Oslo tingrett
Ragnar.Lindefjeld@domstol.no

 

Gisle Johnson, tingrettsdommer i Kristiansand
gisle.johnson@domstol.no

     

Det er også mulig å ta kontakt med Domstoladministrasjonens enhet for informasjon og samfunnskontakt ved:

Iwar Arnstad, seniorrådgiver 
iwar.arnstad@domstol.no, 73567041, 90032760

Andre kontakter:
Irene Ramm, informasjonssjef Oslo tinghus,
irene.ramm@domstol.no, 22035239, 95005987

Svein Tore Andersen, informasjonsrådgiver, Norges Høyesterett,
svein.tore.andersen@hoyesterett.no, 22035900, 93007743