2019

Møteprotokollene fra kommisjonsmøtene i 2019:

28.- 31. januar 
11. - 15. mars 
7. - 9. mai 
11. - 13. juni