Diverse

Informasjonsmateriell

Informasjonsbrosjyre om kommisjonens arbeid (mars 2012)
Faktaark med oppsummering om kommisjonens konklusjoner i felt 1 Stjernøya/Seiland (mars 2012)

Presentasjonsmateriell

Innlegg om Finnmarkskommisjonen (for Finnmark Bondelag 08.03.11 i Austertana)
Om Finnmarkskommisjonen (møte med interesserepresentantene i felt 1 og 2, 05.-06.10.10)
Interesserepresentanter - bakgrunn, formål og oppgaver (møte med interesserepresentantene i felt 1 og 2, 05.-06.10.10)
Finnmarkskommisjonens bakgrunn og mandat (folkemøter på Sørøya 23. og 25.08.10)
Finnmarkskommisjonens tilrettelegging for arbeidet (folkemøter på Sørøya 23. og 25.08.10)
Nærmere om arbeidet i Finnmarkskommisjonen (folkemøter på Sørøya 23. og 25.08.10)
Grunnlaget for kommisjonens virksomhet (presentert for Sametinget 26.05.10)
Den historiske bakgrunnen for opprettelse av Finnmarkskommisjonen (presentert for Sametinget 26.05.10)
Nærmere om arbeidsmåte - organisering av virksomheten (presentert for Sametinget 26.05.10)
Grunnlaget for kommisjonens virksomhet (presentert for Finnmark fylkesting 21.10.09)
Nærmere om arbeidsmåte og organisering (presentert for Finnmark fylkesting 21.10.09)
Bakgrunn og mandat for kommisjonen - forholdet mellom kommisjonen og Fefo (presentert i møte 16.09.09)  
Finnmarkskommisjonen, bakgrunn og mandat (presentert på Stjernøya og Seiland 24.-25-08.09)
Bakgrunnen for Finnmarkskommisjonen (presentert i Alta 28.04.09)
Arbeidsmåte og metodiske utfordringer (presentert i Alta 28.04.09)
Finnmarkskommisjonen - en oversikt (presentert i Nesseby 11.05.09, Hammerfest 12.05.09, Alta 13.05.09)
Kommisjonens mandat (presentert i Tana, 29.10.08)
Kommisjonens metodiske utfordringer (presentert i Tana, 29.10.08)

Kronikker m.v.
Finnmarkskommisjonens arbeid (august 2011)
Finnmarkskommisjonen, rettighetsanerkjennelse og privatisering. (mai 2009)

Gjennomførte seminarer m.v.
Åpent seminar i Alta 28. april 2009 og folkemøter i de to feltene Stjernøya/Seiland og Nesseby.

Andre type dokumenter
Kommisjonens høringsuttalelse til Kystfiskeutvalgets utredning i NOU 2008:5
Kommisjonens høringsuttalelse til rapport om samisk dimensjon i rettsvesenet, 10.05.2011