Felt 3 Sørøya

Kommisjonens arbeid i feltet er avsluttet. Kommisjonens rapport med konklusjoner om bruk og rettsoppfatninger i feltet ble avgitt 16. oktober 2013.

Her er kortversjonen av sammendraget i rapporten og informasjon - sakens videre behandling.

Frist for å fremme stevning til Utmarksdomstolen for Finnmark gikk ut 16. april 2015.