Mottatte rettighetsmeldinger

Mottatte rettighetsmeldinger og tilleggsopplysninger til tidligere mottatte meldinger.

Fristen gikk ut 8. august 2017 til å sende rettighetsmelding i feltet. Kommisjonen har mottatt 73 meldinger om mulige rettigheter i feltet. Se meldingene nedenfor. Meldingene er også avmerket i kartene nedenfor.

Disse innkomne meldingene har kommisjonen foreløbig ikke tatt stilling til. Dette vil kommisjonen gjøre når arbeidet i feltet avsluttes og kommisjonen avgir sin rapport.

Mottatte tilleggsopplysninger til de ulike meldingene legges fortløpende ut under hver melding her (nedenfor). Om vi har mottatt kommentarer fra andre (privatpersoner, organisajoner) til en innkommet melding så legges disse også ut her; i samme mappe (melding) som kommentaren(en) gjelder.  

Trykk på kartene for større versjon.

Kart - innkomne meldinger:

Mld:17,23-25,33,45,50,55,70,71

Mld:16,32,44,51,59,61-63,73

Mld:1-3,5-6,10,14,19,47,52-53,72

Mld:4,7,11,15,49,56,65,66

Områdevise kravskart (A3):
Anárjotleahki/-dalen
Deanuleahki 
Iešjotleahki 
Kárášjotleahki

Kart - meldinger om interne forhold i reindrifta:

Meld: 8, 9, 12, 18, 19, 27, 30, 38, 42, 57, 69

Meld: 13, 18, 21, 28, 29, 34-36, 41, 43, 46, 60, 67

 

Meld: 8, 9, 20, 22, 26, 37, 39, 40, 54, 64

 

Alle interne reindriftsmeldinger/krav

Områdevise kravskart (A3):
Anárjotleahki/-dalen
Deanuleahki
Iešjotleahki
Kárášjotleahki

Ta kontakt med kommisjonens sekretariat om deres rettighetsmelding ikke er korrekt avmerket i kartene.

Oversikt over alle innkomne meldinger - også utenom igangsatte felt

Meldingene legges ut på det språket de er fremmet.

(oppd. 14.06.2019)

Innkomne meldinger - felt 4