Interesserepresentanter

Finnmarkskommisjonen vil oppnevne interesserepresentanter i dette feltet, men det er ikke besluttet når. I forkant av oppnevningen vil lag, foreninger og organisasjoner få anledning til å foreslå personer som interesserepresentanter.

Interesserepresentantenes arbeid og rolle
Interesserepresentantene skal ved å følge kommisjonens arbeid, bidra til å  sikre et bedre grunnlag for kommisjonens arbeid og rapport, blant annet ved å gi innspill til sakkyndige utredninger og innsendte rettighets-meldinger. Det er også ønskelig at de bistår kommisjonen med faktaopplysninger og navn på personer som kan belyse bruken av grunn og ressurser i feltet, og at de videreformidler informasjon til den interessegruppen de representerer.

Interesserepresentantene deltar ikke i kommisjonens interne drøftelser, men ordningen er et rettshjelpsliknende tiltak for å ivareta partenes interesser. Interesserepresentantene er derfor ment å skulle fungere som talspersoner for den interessegruppen som de er oppnevnt etter forslag fra.

Mer informasjon om ordningen og prosessen rundt oppnevningen:
Mer om kriteriene og retningslinjer for interessepresentantene (oppdatert og fastsatt 26.-27. november 2015)
- Kommisjonens arbeidsmåte og interesserepresentantordningen 
- Interesserepresentanter i andre igangsatte felt: 4 Karasjok og 7 Tana/Tanafjorden