Skjema

Skjema.jpg

Under finnes lenker til skjema som du skal bruke i møte med domstolen. Disse må du enten levere i domstolen eller sende med original underskrift.

Ved spørsmål rundt eventuelle feil i skjemaet du skal bruke, så vær obs på at du må kontakte den etaten som har ansvar for skjemaet.

Skjema eller mal?

Noen av dokumentene nedenfor er merket "maler". Disse kan brukes som utgangspunkt for å gi de opplysningene domstolen trenger, men er ikke offisielle skjema.

Vitner, jurymedlemmer og meddommere

Skjema for reiseregning, godtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste (word-format)

Dødsfall og arv

Se www.regjeringen.no/jdskjema

Orientering til arvinger (Justisdepartementets nettsted)

Offenlig skifte: Det finnes ikke noe eget skjema for dette.Send brev til domstolen og be om offentlig skifte. 

Samtykke til fengsling

Skjema for samtykke til fengsling (flere språk)

Tvangsfullbyrdelse

Se skjema for blant annet varsler om tvangsfullbyrdelse hos namsfogden på politiet.no

Sivile saker og straffesaker

Farskapssaker

Stevning farskapssak (mal i word-format)

Konkurs og oppbud

Skjema for konkurs og oppbud (fra Oslo byfogdembete).

For selskaper:

For ansatte:

Gjeldsordning

Søknad om gjeldsordning behandles først av namsfogden.  Se namsfogdens nettsider.   

Jordskifte

Skjema for fremme av krav ved jordskifteretten (regjeringen.no) 

Andre skjema

Se regjeringen.no/jdskjema.