2019


Protokoll fra møte 19. juni 2019

Protokoll fra møte 20. mai 2019

Protokoll fra møte 29. april 2019

Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Agder lagmannsrett, konstitusjon i ni måneder som lagdommer:

 • Advokat Stian Fagervold

Som reserve: rådgiver Kristian Bårdseth

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinæ lagdommer

 • Pensjonert lagdommer Erland Henrichsen fra 01.08.19 til og med 30.06.20
 • Pensjonert tingrettsdommer Gunnar Sverre Andreassen fra 01.08.19 til og med 31.03.20
 • Pensjonert lagdommer Jan Helliesen fra 01.08.19 til og med 31.07.20

 Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

 • Pensjonert lagdommer Anne Lise Rønneberg fra 01.11.2019 til og med 31.10.2020
 • Pensjonert lagdommer Mary-Ann Foss Hedlund fra 01.11.2019 til og med 31.10.2020

Eidsivating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

 • Pensjonert sorenskriver Einar Thomesen fra 01.08.19 til og med 31.07.20
 • Pensjonert lagdommer Inger Marie Dons Jensen fra 01.11.19 til og med 31.07.20

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

 • Pensjonert sorenskriver Einar Thomesen fra 01.08.19 til og med 31.07.20
 • Pensjonert tingrettsdommer Fredrik Meyer fra 01.08.19 til og med 31.05.20

Gulating lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer

 • Pensjonert lagdommer Arne Fanebust fra 01.08.19 til og med 31.07.20
 • Pensjonert sorenskriver Gunnar Steintveit fra 01.10.19 til og med 30.09.20