2019


Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som lagdommer i ett år:

  • Jurist Thomas Frøberg
    som reserve: advokat Henrik E. Kolderup

Borgarting lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinære lagdommere:

  • Pensjonert lagmann Anders Bøhn fra 01.05.2019 til og med 30.04.2020.
  • Pensjonert tingrettsdommer Knut Skedsmo fra 01.04.2019 til og med 30.03.2020
  • Pensjonert lagdommer Sidsel B. Lindseth fra 01.05.2019 til og med 30.04.2020
  • Pensjonert lagdommer Svein Kristensen fra 01.05.2019 til og med 30.04.2020