2019


Protokoll fra møte 29. april 2019

Protokoll fra møte 25. mars 2019

Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Alta tingrett og Hammerferst tingrett, konstitusjon som tingrettsdommer i 6 måneder, med mulighet til forlengelse

  • Kommuneadvokat Trond Øyvind Svendsen
    Som reserve: kst. tingrettsdommer Liv Shelby

Glåmdal jordskifterett, krysskonstitusjon som jordskiftedommer i ett år, med mulighet til forlengelse:

  • Jordskiftedommer Aud Flugstad fra 01.05.2019 til og med 30.04.2020.