2019


Protokoll fra møte 18. februar 2019 

Protokoll fra møte 21. januar 2019


Konstitusjoner fra siste møte:

Agder lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

  • Pensjonert tingrettsdommer Arve Lien konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett fra 06.03.2019 til og med 05.03.2020.

Hålogaland lagmannsrett, konstitusjon som ekstraordinær lagdommer:

  • Pensjonert lagdommer Inger Lyng konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett fra 01.04.2019 til og med 29.02.2020.