Færre saker til jordskifterettene

Antallet saker til jordskifterettene sank med seks prosent i 2017.

De innkomne sakene fordelte seg slik mellom de ulike sakstypene:

  • 817 rettsfastsettende saker (61% av innkomne saker i 2017, mot 65% i 2016)
  • 444 rettsendrende saker (33% av innkomne saker, mot 31% i 2016)
  • 69 skjønn (5% av innkomne saker, mot 4% i 2016)
  • 6 gjenåpningssaker (0,5% av innkomne saker, uendret fra 2016)

Jordskifterettene tok i bruk ny jordskiftelov og et nytt saksbehandlingssystem fra 2016. 86 prosent av de avsluttede sakene i 2017 ble avviklet med ny jordskiftelov, og med en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på i overkant av ett år, 375 dager. Jordskifterettene kommer fortsatt noen år å avvikle en del saker etter gammel jordskiftelov.

Les Jordskifterettenes saksavvikling 2017 fordelt per domstol her.

Les artikkel om domstolenes årsstatistikk her.