Statistikk

Jordskifterettenes statistikk over saksavviklingen viser antall behandlede saker, antall nye saker og foreliggende saker. Videre viser statistikken saksbehandlingstid.

Du finner statistikken på denne siden.