Saksarkivet

Saksarkiv inneholder ferdigbehandlede saker fra alle jordskifterettene. Søk på eiendom (gårds- og bruksnummer), og få alle arkiverte saksopplysninger. Vær obs på feil i løsningen, se nedenfor.

Lenke til saksarkivet

http://wcarkiv.domstol.no/wcarkiv/kommunelist.wc?ID

Feil i løsningen

1. Kommunenavn med Æ, Ø eller Å faller ut av søkeresultatet i nettleseren Internet Explorer. Bruk andre nettlesere.

2. Finner du ikke gårdsnummeret eller synes opplysningene mangelfulle, kontakt din jordskifterett.

3. Følgende er ikke med

  • Saker som ikke er avsluttet (finnes i Karttjenesten)
  • Saker under ankebehandling i en lagmannsrett
  • 1. januar 2016 fikk jordskifterettene nytt saksbehandlingssystem. Saker som avsluttes der vises ikke. Kontakt jordskifteretten om disse.