Saksgangen

Eier du «en bit av Norge»? Vet du nøyaktig hva du eier og hvor grensene går? Har du et ryddig og godt forhold til naboene dine? Kan du bruke eiendommen uten at det fører til problemer for deg selv eller andre?

Mange kan svare ja på slike spørsmål fordi det ikke har vært problemer med grenser eller rettigheter – eller kanskje fordi jordskifteretten har løst problemene tidligere.

Noen trenger imidlertid hjelp til å finne eller få bestemt grensene. Andre opplever at samarbeidet om for eksempel en vei har gått i stå. Jordkskifterettene behandler saker som er svært forskjellige både i innhold og omfang. Derfor er det vanskelig å beskrive saksgangen generelt, men vi prøver her å gi et inntrykk av hvordan arbeidet foregår.

ILLUSTRASJONSBILDE MIN EIENDOM