For studenter

På denne siden finner du tips til studenter.

Tiltak for studenter

Stipend til master- og bacheloroppgave

Jordskifterettene tilbyr hvert år stipend for avgangsstudenter ved NMBU og HVL. Det er en økonomisk ytelse som vil bli gitt til utvalgte studenter som skriver avsluttende master- eller bacheloroppgaver som omhandler jordskiftefaglige spørsmål og som er av interesse for vår virksomhet. Stipendet er ment å dekke utgifter knyttet til masteroppgaven, for eksempel reise og oppholdsutgifter.

Søknad sendes:

Domstoladministrasjonen, rettsenheten, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim. 

Søknaden må inneholde en beskrivelse av oppgaven. 

Forslag til masteroppgaver

Søknadsfristen er 5. mars 2017.


Sommerjobb

Jordskifterettene avsetter hvert år sentrale midler for å kunne tilby studenter sommerjobb i jordskifterettene. Studenter ved NMBU og HVL prioriteres til sommerjobb som lønnes med sentrale midler. Tilbud om sommerjobb kunngjøres også på studiestedet.

I tillegg vil noen jordskifteretter kunne tilby sommerjobb av egne driftsmidler. Studenter som ønsker sommerjobb i jordskifterettene sender søknad direkte til den aktuelle jordskifterett.

Søknadsfristen er 5. mars 2017.

Jobb i jordskifterettene

Jordskiftedommerfullmektig

Som jordskiftedommerfullmektig legger du grunnlaget for å kunne bli jordskiftedommer. Etter endt praksisperiode har du skaffet deg en kompetanse som gjør deg attraktiv i arbeidslivet forøvrig. Vi tilbyr en fleksibel og forutsigbar arbeidssituasjon, varierte oppgaver med ansvar for egne saker, egen opplæringsplan med full lønn og jobb i hele landet.

Studieretning master i Eiendom ved Norges miljø- og biovitenskaplige universitet.

Studieretning master i Areal og eiendom ved Høgskolen på Vestlandet.


Ingeniør

Som ingeniør ved en jodskifterett får du jobbe både inne og ute. Vi tilbyr en arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver innen teknikk og jus, jobb i et teknisk miljø som er ledende innen sitt fagfelt, gode muligheter for egenutvikling og jobb over hele landet.

Studieretning landmåling og eiendomsdesign ved Høgskolen på Vestlandet.

Ledige stillinger i jordskifteretten publiseres på domstol.no.

Kontaktpersoner for studenter:
Har du spørsmål om hvordan det er å arbeide i jordskifterettene eller andre spørsmål?