Publikasjoner

Nedenfor er pdf-versjoner av publikasjoner. Trykksakene fås i din lokale jordskifterett, eller via postmottak@domstol.no 

Gevinster i jordskifte. Fra 2018

Jordskifte i byer, tettsteder og hytteområder 
Fra 2007.

Jordskifteretten - en problemløser for alle som eier en bit av Norge 
Fra 2001. Den finnes på bokmål, nynorsk og engelsk. 6 sider, A4-format.

Arealbytte ved utbygging og vern
Fra 1999.

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte
Rapport 1999, 50 sider, A4-format. Offentlige institusjoner kan bestille trykt utgave fra www.publikasjoner.dep.no Oppgi publikasjonskode: M-0728 B  

Jobb i jordskiftedomstolene
Fra 2009 (pdf)

Meddommer i jordskifteretten 
Fra 2008.

Rettsmekling - hva er det?
Fra 2010.

Rettsmekling i jordskiftedomstolene 
- Evaluering av forsøksordningen.
Bacheloroppgave av Borgny Vabø Salvesen og Magnus Ilstad Svandal.
Høgskolen i Bergen, 2012.