Kontakt Domstoladministrasjonen

Om postmottak, ledere og mediekontakt.

Domstoladministrasjonen

Besøksadresse: Dronningensgate 2, 7011 Trondheim
Postadresse:  Postboks 5678 Torgarden, 7485 Trondheim
Tlf: 73 56 70 00 

Her finner du oss (åpnes i Google Maps)

E-post: postmottak@domstoladministrasjonen.no
Internett: www.domstol.no/domstoladministrasjonen

www.twitter.com/domstoladm

www.facebook.com/domstoladministrasjonen

E-post til ansatte

Fornavn.etternavn@domstol.no

Åpningstider

15. mai til 14. september er kl. 08.00 - 15.00.
15. september til 14. mai er kl. 08.00 - 15.45.

Mediekontakt

 

 

Dommernes mediegruppe kan også brukes for bakgrunnsinformasjon og kommentarer.

Ledergruppen